خانواده ,مدیریت ,تمامی

بسمه تعالی

 

زندگی در هتل:

شما یک کارمند، حتی یک همکار نیستید! شما عضوی از خانواده هتل هستید.

از همه مهم تر اینکه:

میهمان نوازی، مهربانی ، سرویس عالی به میهمانان در خون هر عضو خانواده هتل درگردش است.

کاردرهتل:

در هر جایگاهی و در هر زمانی که شما کار خود را درهتل شروع کنید، ما تمام سعی خود را خواهیم نمود تا شما پیشرفت

کنید و خود را موفق بدانید! تمامی همکاران که در هتل مشغول بکار میشوند همانند عضوی از خانواده بشمار میروند و هدف

مدیریت ایجاد محیط کاری،همچون یک خانواده است که  تمامی همکاران  با همان احساس، آرامش همبستگی  و کار گروهی

بتوانند به میهمانان سرویس دهند.

نقش ما:

در صنعت هتلداری، هتلها فقط پذیرشگر و خانه دار استخدام نمیکنند، بلکه طیف بسیار گسترده ای از کارمندان در حال انجام

وظیفه در نقطه به نقطه هتلها هستند که شاید از چشمها پنهان باشند. جهت مدیریت تمامی فرآیند ها در یک هتل ، نیاز به وجود

تیمی از افراد دلسوز ، با مهارت و تخصصهای فراوان میباشد.

 

مدیریت هتل معتقد به مکتب فکری میباشد:

“ مراقب همکارانمان باشیم ، آنها مراقب میهمانانمان خواهند بود!"

 

 

جواد ذبیحی راد      jzr1354.blog.ir

 

منبع اصلی مطلب : جواد ذبیحی راد کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد کد انتخاباتی 2114
برچسب ها : خانواده ,مدیریت ,تمامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : هتل